Jdi na obsah Jdi na menu
         YMCA DAP o.s.

Milí přátelé,

         srdečně Vás zdravíme a rádi bychom Vás oslovili s nabídkou členství v našem občanském sdružení YMCA DAP (Křesťanské sdružení mladých lidí, Důvěra, Alternativa, Prostor).

 
YMCA

jíž je YMCA DAP specializovanou součástí, je největší a nejrozšířenější organizace na světě pracující s dětmi a mládeží ve více než 80 zemích světa. Její činnost je zaměřena mnoha směry. Ať se jedná o sportovní, naučné, prožitkové či jen volno-časové aktivity, vždy dává důraz na rozvoj lidské osobnosti a vedení mladých k samostatnosti
a zodpovědnosti. Účast na aktivitách YMCA umožňují mladým lidem navazovat nové kontakty a přátelství – a to na úrovní národní i mezinárodní. Lidé jsou do YMCA zváni
a přijímáni bez rozdílu náboženského vyznání, pohlaví, národnosti, sociálního postavení. Přestože je YMCA křesťanská organizace, jejími členy mohou být i lidé bez vyznání,
či jiných náboženství.

 
YMCA DAP

se zabývá prací s mládeží. Její hlavní náplní je podpora a organizace činnosti projektu TenSing (t.j. zkratka pro "teenagers singing", což se do češtiny překládá jako zpívání náctiletých). TenSing můžeme také definovat jako kreativně – hudebně – sociální program pro mladé, nabízející kvalitní výplň části volného času mladých. 

 Vedení YMCA DAP a jejich spolupracovníci připravují festivaly, semináře, tábory, koncertní vystoupení, ale i projekty realizované v zahraničí. Mimo to podporují fungování několika tensingových skupin rozmístěných po celém území České republiky po stránce finanční a personální. Mezi tyto skupiny patří i místní skupina TenSing Černilov.

 

Více informací o působení, fungování, či principech TenSingu, YMCA DAP a YMCA ČR můžete nalézt na těchto webových stránkách:

www.tensing.cz
www.dap.ymca.cz
www.ymca.cz
 

Členstvím v každé organizaci, tudíž i v YMCA DAP, dáváme najevo svou podporu fungování této organizace. (kompletní znění stanov o.s. YMCA DAP můžete nalézt na www.dap.ymca.cz).

 

Pokud byste chtěli podpořit naši činnost nebo se aktivně podílet na naplňování našich cílů, není nic jednoduššího, než vyplnit přihlášku a zaplatit členský příspěvek.

 
Proč se stát členem YMCA DAP?

•   dávám najevo souhlas s její činností a podporuji ji

•   pomáhám v realizaci jejích projektů (např. jsem členem TenSingu)

•   získám nárok na 1 výtisk časopisu PROTEIN přinášející informace o práci YMCA v ČR

•   získám nárok na slevy na akcích pořádaných YMCA DAP

 
Kolik to stojí?

•        základní členský příspěvek činí 400,- Kč na rok (u samostatně výdělečně činných osob)

•        studentský zvýhodněný příspěvek je 250,- Kč na rok

•        rodinné členství 600,- Kč na rok

 
Jakékoli další dotazy vám budou zodpovězeny:

-          prostřednictvím e-mailu: info@ymcadap.cz

-           u vedoucího aktivity TenSing Černilov    Mgr. Radima Žárského (tel. 604 149 841)

 
Děkujeme Vám za Vaši podporu!

výbor YMCA DAP

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ YMCA DAP                                                         IČO:    26532379                                                           

KANCELÁŘ:  Elim Opava; ROLNICKÁ 21A, 747 05, OPAVA                       B.Ú.:   RF BANKA: 524764001/5500

SÍDLO:        NÁMĚSTÍ MÍRU 13, KRNOV, 794 01                          EMAIL: info@ymcadap.cz

MOBIL:       (+420) 777 096 741                                                WEB:   www.dap.ymca.cz

 

 

                              YMCA v České republice 

 Křesťanské sdružení mladých lidí
 
 Přihláška běžného člena    YMCA
 

 

 

 
YMCA DAP
 
 

Číslo člen. průkazu .............................................

 
 

Jméno, příjmení, titul ...................................................................................................................

Datum a místo narození ...............................................................................................................

Bydliště ........................................................................................................................................

Email ........................................................................... Telefon ..................................................

Zájmy a záliby ..............................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Jak mohu v YMCA pomoci ........................................................................................................

.....................................................................................................................................................
 
 

Znám cíl a poslání YMCA v ČR a přihlašuji se za člena YMCA v ČR. Zavazuji se plnit své členské povinnosti. Souhlasím, aby výše uvedené údaje byly použity pro vnitřní potřebu YMCA v ČR a YMCA DAP.

 
 
 
 
...........................................................                                   ........................................................
datum                                                                                     podpis

                                                                       (do 18 let zákonného zástupce)

 
 
 
 

YMCA je křesťanské dobrovolné, nepolitické a neziskové sdružení. Harmonickým rozvojem tělesné, duševní a duchovní stránky člověka chce YMCA přispívat ke zdravému, odpovědnému a radostnému životu lidí ve společnosti. Jde o sdružení otevřené všem lidem, bez rozdílu pohlaví, věku, vyznání národnosti, rasy a politické a sociální příslušnosti. 

 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ YMCA DAP                          IČO:    26532379                                                           

KANCELÁŘ:  Elim Opava; ROLNICKÁ 21A, 747 05, OPAVA                       B.Ú.:   RF BANKA: 524764001/5500
SÍDLO:        NÁMĚSTÍ MÍRU 13, KRNOV, 794 01                                      EMAIL: info@ymcadap.cz

MOBIL:       (+420) 777 096 741                                   WEB:   www.dap.ymca.cz

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář